1242/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat:

1) diaaritodistus tai -ote 19 euroa

2) jäljennökset asiakirjoista

― 1―10 jäljennöstä samasta asiakirjasta 0,70 euroa/sivu,

― 11―99 jäljennöstä samasta asiakirjasta 0,35 euroa /sivu ja

― yli 100 jäljennöstä samasta asiakirjasta 0,20 euroa/sivu.

3) asiakirjan oikeaksi todistaminen 3,90 euroa/asiakirja sekä

4) toimitusmaksu 3,90 euroa/lähetys.

Jos jäljennösten antamiseen liittyy huomattavan paljon selvitystyötä, voidaan maksu periä työhön käytettyjen työtuntien perusteella. Työstä peritään tällöin 65 euroa tunnilta.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat.

1) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, tilastojen ja vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuksien luovutus

2) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä

4) asiantuntija- ja koulutuspalvelut

5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet

7) huonetilojen käyttö

8) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä

9) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Valtion asuntorahaston määritteleminen käyttöehtojen mukaista.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka.

Suoritteista, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Hannes Manninen

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.