1232/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä elokuuta 2001 riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (743/2001) 6 §, seuraavasti:

6 §

Jos vakuutuksen siirrossa vastuu on luovuttavassa vakuutusyhtiössä pakollisesti erikoismaksuperustein vakuutettava vastuu, luovuttavan vakuutusyhtiön on toimitettava vastaanottavalle vakuutusyhtiölle vakuutuksen päättymispäivää seuraavan neljännen kalenterikuukauden loppuun mennessä tämän vastuun kohdistumisvuosittaiset vahinko- ja palkkatiedot viideltä viimeiseltä täydeltä kohdistumisvuodelta taikka, jos vakuutus on ollut yhtiössä lyhyemmän ajan, tätä aikaa vastaavilta täysiltä kohdistumisvuosilta.

Vahinkoja koskevat tiedot on toimitettava erikseen vahinkojen lukumääristä, maksetuista ohimenevistä korvauksista ja maksetuista pysyvistä korvauksista mukaan lukien vahvistetut pääomat ja yhtiön vahinkokohtaiset varaukset kysymyksessä olevan viimeisen kalenterivuoden lopun tilanteen mukaisina. Palkkoja koskevat tiedot on toimitettava lopullisina palkkoina siltä osin kuin tiedot lopullisista palkoista ovat käytettävissä ja muussa tapauksessa ennakkopalkkoina ja viimeiseltä vuodelta myös vastuuluokittain. Jos vakuutusyhtiö ei sovella vastuuluokkajakoa, sen sijasta käytetään yhtiön soveltamaa riskiluokittelua, jonka rakenteen tulee ilmetä ilmoituksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003.

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Jaakko Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.