1221/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista perustutkinnoista 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (216/2001) liitteen otsikko sekä liitteen sosiaali- ja terveysalaan kuuluvan lääkealan perustutkintoa koskeva kohta seuraavasti:

Liite

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT


Lääkealan perustutkinto
1600 Lääkealan koulutusohjelma 10090 Farmanomi
1615 Apteekkialan koulutusohjelma 10115 Lääketeknikko


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Opetushallituksen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 13 §:n nojalla päättämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin apteekkialan opintokokonaisuuden opintoihin ennen tämän asetuksen voimaan tuloa otetut opiskelijat voivat tutkinnon suoritettuaan valita tutkintotodistukseen joko farmanomin tai lääketeknikon tutkintonimikkeen. Laajuudeltaan vastaavan farmanomin tutkinnon suorittaneet voivat käyttää tämän asetuksen mukaista lääketeknikon tutkintonimikettä.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Opetusneuvos
Terttu Jääskeläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.