1201/2003

Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä kesäkuuta 2000 hyväksytyn valtiontilintarkastajien johtosäännön (745/2000) 8 § seuraavasti:

8 §
Kokouksessa päätettävät asiat

Valtiontilintarkastajien kokouksessa päätetään:

1) valtiontalouden valvonnan yleisistä periaatteista;

2) valtiontilintarkastajien oman toiminnan järjestämisestä, siihen liittyvien aloitteiden ja lausuntojen antamisesta sekä asiantuntijoiden kutsumisesta valtiontilintarkastajien kokoukseen;

3) valtiontilintarkastajien talousarvioehdotuksen antamisesta;

4) valtiontilintarkastajien kertomuksen sisällöstä ja sen antamisajankohdasta;

5) pyynnöstä ministerille ryhtyä perustuslain 47 §:n 1 momentin mukaisiin toimiin silloin, kun valtiontilintarkastajien pyytämiä tietoja ei ole saatu;

6) valtiontilintarkastajien kanslian virkojen perustamista, määräaikaistamista, lakkauttamista tai muuttamista koskevan esityksen tekemisestä kansliatoimikunnalle sekä virkamiehen nimittämisestä, irtisanomisesta, siirtämisestä, virkavapaudesta ja eron myöntämisestä, varoituksesta, virantoimituksesta pidättämisestä ja terveystarkastukseen määräämisestä; sekä

7) muista valtiontilintarkastajien tärkeiksi katsomista asioista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

PNE 1/2003
HaVM 10/2003
EK 41/2003

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003

Eduskunnan puolesta


Paavo Lipponen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.