1123/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Laki pelastuslain 91 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 91 §:n 3 momentin 7 kohta, ja

lisätään 91 §:n 3 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

91 §
Voimaantulosäännös

Tämän lain voimaan tullessa noudatetaan lisäksi seuraavaa:


7) kumotun pelastustoimilain nojalla annetut sisäasiainministeriön asetukset ovat voimassa edelleen siihen saakka, kun niille säädetty voimassaoloaika päättyy tai kun ne kumotaan, kuitenkin enintään kolme vuotta tämän lain voimaantulosta;

8) se, joka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten tai ennen tämän lain voimaantuloa kumottujen säännösten tai kelpoisuusvaatimuksista myönnetyn erivapauden perusteella on valittu kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään, on kelpoinen toimimaan alueen pelastustoimen vastaavan tehtäväryhmän viroissa tai tehtävissä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 104/2003
HaVM 9/2003
EV 90/2003

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.