1119/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 6 §:n 3 momentti ja 21 §:n 4 momentti,

muutetaan 24 §:n 3 momentti, 26 §:n 3 momentti ja 29 § sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a ja 21 a § seuraavasti:

9 a §
Tyyppitietojen tallettaminen

Hyväksyntäviranomainen tallettaa ajoneuvoliikennerekisteriin kansallisesti tyyppihyväksytystä tai piensarjatyyppihyväksytystä ajoneuvosta ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyntätiedot.

21 a §
Rekisteröintikatsastusta koskevien tietojen tallettaminen

Rekisteröintikatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:ssä tarkoitetut yksilöintitiedot, 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut rekisteröintikatsastusta koskevat tiedot.

24 §
Vaurioituneen ajoneuvon katsastus

3. Jos muu kuin 1 momentin f kohdassa tarkoitettu säännöksissä edellytetty turvalaite on poistettu, muutettu tai epäkunnossa, tätä koskeva tieto on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin.


26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

3. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on talletettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvoliikennerekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteriotteen tekninen osa tai tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteriotteeseen. Yksityisopetukseen käytettävän ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan talleteta tietoa ajoneuvoliikennerekisteriin eikä tehdä merkintää rekisteriotteeseen.

29 §
Kytkentäkatsastuksen suorittaminen

1. Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään.

2. Kytkentäkatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa kytkentäkatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Kytkentäkatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sekä vetoauton että perävaunun tietoihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.