1101/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista 26 päivänä elokuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (657/1998) 2 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohta ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § päätöksessä 183/2000, seuraavasti:

2 §

Alusluoton ehdot ovat OECD:n vientiluottoehtojen mukaan:


3) luotto on maksettava takaisin viimeistään 12 vuoden kuluttua luovutuksesta;

4) luoton koron on oltava luottovaluutan mukainen OECD-ehtoisen vientiluoton kiinteä kaupallinen viitekorko (CIRR-korko).


11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998. Päätöstä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa aluksen tai rungon rakentamista taikka aluksen muutostyötä koskeva sopimus on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen ja joissa korontasaussopimus on tehty vuosina 1998―2005.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.