1091/2003

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 15 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1088/2003) 2 §:n nojalla säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) ja työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1332/2002) säädetään, työtulo-osuuden määrästä vähennetään 4,85 prosenttia, jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva työttömyysturvalain 23 §:ssä tarkoitettu palkka määritellään tammikuun 1 päivän 2004 jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Minna Levander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.