1083/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (1324/2001) 1 §:n 1 momentin 13 a kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 584/2003, ja

muutetaan 1 §:n 1 momentin 13―15 kohta seuraavasti:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:


13) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 1 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:

a) tutkintolautakunnalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 60 euroa;

b) tutkintosuoritusten vastaanottajalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 36 euroa;

14) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 80 euroa; sekä

15) kansalaisuuslain (359/2003) 17 §:ssä tarkoitettu kielitutkintotodistuksen antajan suorittama arviointi, joka koskee muulla koulusivistyksellä tai muulla tavalla osoitetun kielitaidon tasoa 80 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.