1078/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) liite 1:n 3 kohta ja liite 2:n 6 kohta, sellaisena kuin viimeksi mainittu on asetuksessa 1145/2002, seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2003 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2003 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.