1059/2003

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja näkövammaisten kirjastosta 23 päivänä elokuuta 1996 annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiakkaille; sekä

4) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tiedonhaut kirjastossa käytettävissä olevista tietokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on maksutonta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 44 euroa, pistekirja 44 euroa, elektroninen kirja 22 euroa ja kohokuvasto 44 euroa;

2) lukio-opetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 17 euroa, pistekirja 17 euroa, elektroninen kirja 17 euroa ja kohokuvasto 44 euroa;

3) muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten ja korkeakoulujen oppi- ja tenttikirjat: äänikirja 44 euroa, pistekirja 44 euroa ja elektroninen kirja 22 euroa, jos erityisopetuksessa opiskelija saa oppikirjat maksutta;

4) ylioppilaskokeiden, pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus 1 euro pistekirjoitussivulta; sekä

5) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulostus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali 1 euro pistekirjoitussivulta, irrallinen kohokuvasivu 1,70―3,35 euroa ja kohokuvasto 44 euroa.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jolloin näkövammaisten tai muiden lukemisesteisten käyttöön tarkoitetun kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukaisesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsulttipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus; sekä

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2003

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.