1049/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2003 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2003 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion osuus 36,96 %
Kunnallisveron osuus 55,11 %
Kirkollisveron osuus 3,37 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,56 %
3 §

Verovuodelta 2003 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2002 toimitetun verotuksen mukainen maksettava kunnallisvero oikaistaan vuoden 2003 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksettavaa kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2003 ja 1 päivän tammikuuta 2002 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksettavan kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan vuoden 2003 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksettavaa kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Halikko 700 000 60 000
Haukipudas 391 000 31 700
Hämeenkyrö 43 300 3 650
Ilomantsi 6 750 580
Joensuu 323 000 25 300
Lieto 126 400 8 550
Loviisa 20 900 1 750
Muurla 215 100 22 150
Naantali 249 500 18 900
Pertteli 79 800 6 850
Salo 2 812 000 182 000
Särkisalo 290 000 28 600
Turku 610 000 34 800
Viitasaari 73 400 4 950
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2003 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2003 helmikuusta vuoden 2003 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 5 päivänä helmikuuta 2003 annettu valtiovarainministeriön asetus (90/2003).

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.