1046/2003

Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 2003

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkkojärjestyksen (1055/1993) 3 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:

3 luku

Kristillinen kasvatus ja opetus sekä konfirmaatio

3 a §

Tuomiokapituli voi määräajaksi myöntää kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle luvan pitää rippikoulua. Piispainkokous antaa tarkemmat määräykset luvan myöntämisen edellytyksistä sekä rippikoulujen valvonnasta.

Tuomiokapituli voi peruuttaa rippikoulun pitämistä koskevan luvan, jos järjestelyt tai annettu opetus eivät täytä luvan myöntämiselle määrättyjä edellytyksiä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Turussa 8 päivänä marraskuuta 2003

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.