1044/2003

Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 2003

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 32 a §:ään, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 1692/1995, uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

32 a §

Kappalaisen virkaan kelpoinen ei ole hakija,

1) joka on pidätetty tai erotettu papin- tai pappisviran toimituksesta,

2) joka on hakijana kirkkoherran virkaan paitsi tämän luvun 32 §:ssä mainituissa tapauksissa; tai

3) jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitoon tarvittavat edellytykset.

Jos hakija on viraltapantu papinvirasta ja päätös on lainvoimainen, tuomiokapituli harkitsee, onko hän kelpoinen kappalaisen virkaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tätä päätöstä ei sovelleta viranhakuihin, joissa virka on julistettu haettavaksi ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Turussa 8 päivänä marraskuuta 2003

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.