1041/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ulkoasiainministeriöstä 15 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (349/2003) 2 ja 6 § seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto, globaaliasioiden osasto, hallinnollinen osasto, oikeudellinen osasto, protokollaosasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa toimivat pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

Tarkemmat säännökset ministeriön organisaatiosta annetaan ministeriön työjärjestyksessä.

6 §
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, linjanjohtajan, apulaisprotokollapäällikön ja neuvottelevan virkamiehen sekä suoraan valtiosihteerin alaisena toimivan toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos.

Kehityspoliittisen osaston ja muun osaston, jonka toiminnan painopiste on kehitysyhteistyöasioissa, osastopäälliköksi, apulaisosastopäälliköksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi voidaan määrätä myös kehitysyhteistyöneuvos. Viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäälliköksi voidaan määrätä myös lehdistöneuvos tai kehitysyhteistyöneuvos.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on osastopäällikön tehtävässä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa säädetyissä tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 3 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.

Ministeriön linjan tai yksikön johtotehtävä voi kuulua virkamiehelle myös suoraan viran perusteella sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Lainsäädäntöneuvos
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.