1013/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta 14 päivänä helmikuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (124/2002) 4 §:n 2 momentti sekä 6 ja 7 § seuraavasti:

4 §
Kertauskurssit

Pätevyyskirjan uusimista hakevan tulee ilmoittautua kertauskurssille kurssin järjestäjälle tai 2 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle tehdyllä ilmoituksella viimeistään kaksi kuukautta ennen pätevyyskirjan voimassaoloajan lakkaamista.

6 §
Kuulustelumaksu ja korvaukset

Panostajakurssin kuulustelija voi periä hakijalta 50 euroa kuulustelumaksua. Jos kuulustelu hakijan pyynnöstä tapahtuu muualla kuin kuulustelijan koti- tai toimipaikalla, kuulustelija voi periä lisäksi matkakustannuksista korvaukset.

Kertauskurssin järjestäjä voi periä osallistujalta kohtuullisen palkkion ja kulut sisältävän maksun.

7 §
Panostajakoulutuslautakunnalle tehtävä ilmoitus

Panostajakurssin ja kertauskurssin johtajan tulee hyvissä ajoin ennen kurssin aloittamista ilmoittaa panostajakoulutuslautakunnalle kurssiohjelma ja kurssin kouluttajat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.