1003/2003

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003

Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 §:n 1 momentti ja 12 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 401/2000 ja 12 § laissa 1163/2002, seuraavasti:

3 §
Tilitysajankohta

Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten maksukuukautta seuraavana kuukautena. Kertymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet määrät on kirjattu veronkantoviranomaisen tilille, jollei jäljempänä toisin säädetä. Verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettujen muiden kuin yhteisöverojen ennakonpalautukset vähennetään kuitenkin verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.


12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 78,45 prosenttia, kuntien jako-osuus on 19,75 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,80 prosenttia yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 91,6473 prosenttia ja seurakuntien osuus 8,3527 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Lain 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2003 tehtävässä tilityksessä.

Lain 12 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2004 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

HE 50/2003
VaVM 19/2003
EV 54/2003

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.