989/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnan tuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 23 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1285/2002:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 22 §:ssä tarkoitettuun tukeen juurikäävän torjunnasta.

2 §
Juurikäävän leviämisen riskialue

Juurikäävän leviämisen riskialue määräytyy siten, että kuusenjuurikäävän leviämisen riskialueen pohjoisraja on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten toimialueiden pohjoisraja ja männynjuurikäävän leviämisen riskialue muodostuu Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten toimialueista.

3 §
Tuen kohde

Tukea voidaan myöntää juurikäävän torjuntaan,

1) jos kuusenjuurikäävän leviämisen riskialueella on kuusta yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta tai jos mäntyä on yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta ja myös tyvitervastaudin tuhoja esiintyy kunnan alueella; tai

2) jos männynjuurikäävän leviämisen riskialueella on mäntyä tai kuusta taikka molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta.

Juurikäävän mekaaniseen torjuntaan tukea voidaan myöntää silloin, kun 1 momentissa tarkoitetulla riskialueella todetulla tuhoalueella uudistushakkuun jälkeen korjataan ja kuljetetaan pois havupuun kannot.

4 §
Tuen määrä

Juurikäävän torjuntaan voidaan myöntää tukea torjunta-ainekustannuksia vastaava määrä ilman arvonlisäveron osuutta. Torjunta-aineen levityksestä aiheutuviin kustannuksiin tukea voidaan myöntää kasvatushakkuissa 0,44 euroa ja uudishakkuissa 0,22 euroa hakatulta kiintokuutiometriltä. Mekaanisen juurikäävän torjuntaan tukea voidaan myöntää uudistushakkuiden yhteydessä 0,44 euroa hakatulta kiintokuutiometriltä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan juurikäävän torjunnasta 20 päivänä kesäkuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (560/2001).

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.