977/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja museovirastosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (31/1972) 3 § nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 1080/2001:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Museoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lupa- ja lunastuspäätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 54 euroa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin museoviraston harkinnan mukaan jättää perimättä.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkis- oikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolain 15 §:ssä tarkoitetut työt ja niistä aiheutuvat tutkimukset tai muut erityiset toimenpiteet.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Muita valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut, paitsi milloin ne tukevat muuta viraston toimintaa;

3) valokopiot ja muut jäljennökset;

4) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen ja mittapiirustusten tekeminen;

5) todistukset kohteen muinaisjäännösarvosta tai rakennussuojelulain (60/1985) mukaisesta suojelusta sekä muut vastaavat todistukset;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Museoviraston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista annettua opetusministeriön päätöstä (82/1993).

6 §
Museoiden pääsymaksut

Museoviraston ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

Museo euroa
Alikartano 3,00
Anjalan kartanomuseo 3,00
Cygnaeuksen galleria 3,00
Hvitträsk 4,00
Hämeen linna 5,00
Kotkaniemi 3,00
Kulttuurien museo 5,00
Kuusiston kartano 2,50
Louhisaari 4,00
Olavinlinna 5,00
Paikkarin torppa 2,50
Pukkilan kartanomuseo 3,00
Seurasaaren ulkomuseo 5,00
Suomen kansallismuseo 5,50
Suomenlinna-museo 2,50
Suomen merimuseo 2,50
Untamalan arkeologinen opastuskeskus 3,00
Urajärven kartanomuseo 3,00
Urho Kekkosen museo 4,00
Yli-Lauroselan talomuseo 3,00

Museoviraston järjestämistä erikoisnäyttelyistä pääsymaksu on kuitenkin 2,50―10 euroa.

Museovirasto voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä taikka osallistua erillisiin yhteislippuihin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.