964/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2003

Verohallituksen päätös vuonna 2004 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa vuonna 2004 maksettavasta suorituksesta joulukuun 31 päivänä 2003 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti, ottaen huomioon mitä Verohallituksen 27 päivänä kesäkuuta vuonna 2003 antamassa päätöksessä (608/2003) palkansaajan pidätysprosentin alentamisesta ajalla 1.7.2003―31.12.2003 on määrätty. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2004 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaan. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2003 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2004 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2004 vahvistettuja pidätysprosentteja. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2004 tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuussa vuonna 2004 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2004 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2004 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

1) 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;

2) 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;

3) sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2003

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Päivi Lilja%

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.