963/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Tilastokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitettavat tai saatavilla olevat valmiit suoritteet:

1) tilastoalan julkaisut ja lehdet sekä niiden toimituskulut;

2) tutkimukset ja muut asiantuntijapalvelut;

3) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä muut niihin liittyvät palvelut;

4) rekisteri- ja tietokantapalvelut;

5) Tilastokeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) kuolintodistusten jäljennökset lukuun ottamatta kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainittuja;

7) tilastoalan tieteellisen keskuskirjaston kaukolainapalvelut;

8) valokopiot ja muut jäljennökset;

9) muut edellä mainittuihin verrattavat palvelusuoritteet.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Anja Simola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.