930/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta

Valtioneuvosto on turvallisuusselvityksistä 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (177/2002) 14 §:n nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Turvallisuusselvityksistä 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (177/2002) 14 §:ssä tarkoitettu turvallisuusluokitus otetaan käyttöön seuraavissa valtionhallinnon viranomaisissa tai niiden yksilöidyssä osassa:

1) tasavallan presidentin kansliassa;

2) valtioneuvoston kanslian johdossa ja EU-sihteeristössä;

3) ulkoasiainministeriön sekä ulkomaanedustustojen johdossa;

4) sisäasiainministeriön johdossa, poliisiosastossa, poliisin ohjausryhmässä, pelastusosastossa ja ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmässä;

5) rajavartiolaitoksen johdossa ja esikunnassa;

6) keskusrikospoliisissa, liikkuvan poliisin turvallisuusyksikössä, suojelupoliisissa ja Poliisin tietohallintokeskuksen hallinto- ja tukiyksikössä;

7) puolustusministeriössä ja puolustusvoimissa;

8) liikenne- ja viestintäministeriön johdossa sekä sen hallinnonalan virastojen ja laitosten johdossa;

9) Tullihallituksen ja tullipiirin johdossa; sekä

10) oikeuskanslerinviraston johdossa, valtioneuvostoasiain osastossa ja oikeusvalvontaosastossa.

2 §

Turvallisuusselvityksistä annetun lain 14 §:n 3 momentin mukaan ensimmäiseen ja toisen turvallisuusluokkaan kuuluvat tehtävät yksilöidään sen ministeriön päätöksellä, jonka hallinnonalaan tämän päätöksen 1 §:ssä nimetty viranomainen kuuluu.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Kirsti Vihermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.