920/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 työttömyysvakuutusmaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 14 §:n 2 momentin, 16 §:n ja 18 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 18 §:n 4 ja 5 momentti ovat laissa 639/2001:

1 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,25 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että se on 0,6 prosenttia palkasta palkkasumman 840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,5 prosenttia palkasta.

2 §

Työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 prosenttia ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,09 prosenttia osaomistajalle maksettujen työpalkkojen määrästä.

3 §

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitettujen palkkojen määrästä palkkasumman 840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,7 prosenttia.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2004 maksettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Anneli Sollo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.