906/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten kohdennettu turskan kalastus kielletään Itämerellä (ICES osa-alueet 22―32) Suomen turskakiintiön jakamisesta vuonna 2003 annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (828/2003) sanotuille aluksille vahvistetun turskakiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueelta pyytämän muun kuin sivusaaliina saadun turskan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 2003 ja sitä sovelletaan vuoden 2003 loppuun saakka.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/1993; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Neuvoston asetus (EY) N:o 2341/2002; EYVL N:o L 356, 31.12.2002, s. 12

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.