905/2003

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 89 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Pelastusviranomaisen virkapuku

1 §
Virkapukuun kuuluvat asusteet

Pelastusviranomaisen virkapukuun kuuluvia asusteita ovat puseropuku (kenttäpusero ja virkahousut tai -hame), takkipuku (virkatakki eli palokuntatakki sekä virkahousut tai -hame), juhlapuku, päällystakki, kenttätakki, sadetakki, villapaita, paitapusero, virkapaita, turkislakki, lippalakki (virkalakki), kenttälakki, venelakki, palveluslakki, yksivärinen tumma solmio, yksiväriset tummat sukat ja tummat käsineet sekä virka-asemaa osoittavat tunnukset ja nimilaatta. Virkapuvun kanssa käytetään mustia kenkiä.

Puseropuvun, villapaidan ja paitapuseron vasempaan hihaan voidaan kiinnittää laitoksen tunnuskuva tai -merkki. Nimilaatta kiinnitetään puseropuvun, villapaidan ja paitapuseron etuosaan oikealle puolelle.

Puseropuku, takkipuku ja juhlapuku ovat tummansinistä virkapukukangasta tai laadultaan vastaavaa soveltuvaa tummansinistä kangasta. Muut virkapukuun kuuluvat varusteet ovat soveltuvaa tummansinistä kangasta tai muuta vastaavaa soveltuvaa materiaalia. Puseropuvun kanssa käytetään sinistä tai valkoista virkapaitaa tai paitapuseroa. Takkipuvun kanssa käytetään valkoista virkapaitaa ja juhlapuvun kanssa valkoista paitaa. Lippalakissa voi kesällä olla valkoinen päällys.

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita virkapukuun kuuluvista asusteista ja niiden käytöstä.

2 luku

Pelastusviranomaisen virka-asema- tunnukset

2 §
Virka-asematunnusten määrittely

Pelastusviranomaisen virka-asematunnuksia ovat:

1) iso olkatähti, joka on kullankeltainen, 20–sakarainen, nelikulmainen tähti, jonka sivun pituus on 21 mm ja tähden keskellä on pientä olkatähteä muistuttava kohokuvio;

2) keskikokoinen olkatähti, joka on kullankeltainen, 20–sakarainen, nelikulmainen tähti, jonka sivun pituus on 17 mm ja tähden keskellä on sisäkkäisten renkaiden kohokuvio;

3) pieni olkatähti, joka on kullankeltainen, 20–sakarainen, nelikulmainen tähti, jonka sivun pituus on 14 mm ja tähden keskellä on sisäkkäisten renkaiden kohokuvio;

4) olkapalkki, joka on kullankeltainen, suorakaiteen muotoinen palkki, jonka sivujen pituudet ovat 20 mm ja 6 mm;

5) kullankeltainen valtion leijonatunnus;

6) Pelastusopiston vaakunamerkki;

7) alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

8) kullankeltainen lehvätunnus;

9) päällystön lakkilaatta, joka on tummansininen laatta mustalla nauhareunuksella ja siinä on päällystökokardi, vaakunamerkki sekä kullankeltainen lehvä;

10) alipäällystön lakkilaatta, joka on tummansininen laatta keltaisella nauhareunuksella ja siinä on kokardi sekä vaakunamerkki;

11) miehistön lakkilaatta, joka on tummansininen laatta ja siinä on kokardi sekä vaakunamerkki.

Olkapoleteissa, hihalaatoissa ja puseropuvun etuosassa voidaan käyttää pelastustoimen erikoismerkkejä, jotka kuvaavat tehtäväaluetta tai erityisosaamista.

Olkapolettien väri on virkapukukankaan sininen. Olkatähdet ja olkapalkki ovat metallista valmistettuja merkkejä tai vaihtoehtoisesti olkapoletteihin brodeerattavia ommelkuvioita.

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen virkamiehet käyttävät lakkilaatassa valtion vaakunamerkkiä, Pelastusopiston virkamiehet opiston vaakunamerkkiä ja alueen pelastustoimen virkamiehet alueen pelastustoimen vaakunamerkkiä.

Virka-asematunnuksia käytetään puseropuvun, takkipuvun, virkapaidan, paitapuseron ja villapaidan olkapoleteissa sekä päällystakin, kenttätakin ja sadetakin laatoissa samoin kuin juhlapuvun hihansuissa.

3 §
Virka-asematunnukset olkapoleteissa ja hihalaatoissa

Pelastusviranomaisen virka-asematunnuksia olkapoleteissa ja hihalaatoissa ovat:

1) sisäasiainministeriön pelastusylijohtajalla kolme isoa olkatähteä, leijona ja lehvä;

2) sisäasiainministeriön pelastusosaston apulaisosastopäälliköllä ja tulosyksikön päälliköllä sekä lääninvalmiusjohtajalla kaksi isoa olkatähteä, joiden välissä pieni olkatähti, sekä leijona ja lehvä;

3) alueen pelastustoimen ylimmällä viranhaltijalla (pelastusjohtaja) kaksi isoa olkatähteä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvä;

4) Pelastusopiston rehtorilla kaksi isoa olkatähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja lehvä;

5) sisäasiainministeriön pelastusosaston suunnittelujohtajalla, koulutusjohtajalla, lainsäädäntöneuvoksella, pelastusylitarkastajalla, neuvottelevalla virkamiehellä ja yli-insinöörillä sekä lääninhallituksen pelastusylitarkastajalla yksi iso olkatähti, leijona ja lehvä;

6) alueen pelastustoimen osastopäällikön tasoisella päällystöviranhaltijalla (apulaispelastusjohtaja tai vastaava viranhaltija) yksi iso olkatähti, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvä;

7) Pelastusopiston apulaisrehtorilla ja hallintopäälliköllä yksi iso olkatähti, Pelastusopiston vaakunamerkki ja lehvä;

8) sisäasiainministeriön pelastusosaston ylitarkastajalla ja lääninhallituksen pelastustarkastajalla kolme keskikokoista olkatähteä, leijona ja lehvä;

9) alueen pelastustoimen toimistopäällikön tasoisella päällystöviranhaltijalla (palopäällikkö tai vastaava viranhaltija) kolme keskikokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvä;

10) Pelastusopiston yliopettajalla ja kalustoinsinöörillä kolme keskikokoista olkatähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja lehvä;

11) lääninhallituksen apulaispelastustarkastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä, leijona ja lehvä;

12) alueen pelastustoimen toimistopäällikön varamiehen tasoisella päällystöviranhaltijalla kaksi keskikokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvä;

13) alueen pelastustoimen työnjohtajan tasoisella päällystöviranhaltijalla (palomestari tai vastaava viranhaltija) kaksi keskikokoista olkatähteä ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

14) Pelastusopiston vanhemmalla opettajalla kaksi keskikokoista olkatähteä ja Pelastusopiston vaakunamerkki;

15) alueen pelastustoimen työnjohtajan varamiehen tasoisella päällystöviranhaltijalla yksi keskikokoinen olkatähti ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

16) Pelastusopiston opettajalla ja kalustomestarilla yksi keskikokoinen olkatähti ja Pelastusopiston vaakunamerkki;

17) alueen pelastustoimen ylemmällä alipäällystöviranhaltijalla kolme pientä olkatähteä kolmion muodossa ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

18) alueen pelastustoimen alipäällystöviranhaltijalla kaksi pientä olkatähteä rinnakkain ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

19) alueen pelastustoimen ylemmällä miehistöviranhaltijalla olkapalkki ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

20) alueen pelastustoimen miehistöviranhaltijalla alueen pelastustoimen vaakunamerkki;

21) Pelastusopiston määräämällä muulla viranhaltijalla Pelastusopiston vaakunamerkki.

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet virka-asematunnuksia koskevan säännöksen soveltamisesta.

4 §
Hihatunnukset

Pelastusviranomaisen virka-asematunnukset päällystakissa ja sadetakissa kiinnitetään hihansuun yläpuolella olevaan kuusikulmaislaattaan. Erikoismerkit ovat olkatähtien yläpuolella. Hihan laatassa käytetään lehvän sijasta 10 mm levyistä kullankeltaista kaluunanauhaa.

5 §
Päähinetunnukset

Lippa- ja turkislakissa käytetään edellä 3 §:n 1 momentin 1―16 kohdissa tarkoitetuissa viroissa päällystön lakkilaattaa, kohdissa 17―18 tarkoitetuissa viroissa alipäällystön lakkilaattaa ja kohdissa 19―21 tarkoitetuissa viroissa miehistön lakkilaattaa.

Kenttälakissa käytetään asianomaisen virkaryhmän kokardia.

Lippalakin lipassa käytetään edellä 3 §:n 1 momentin 1―4 kohdissa tarkoitetuilla virkamiehillä kaksinkertaista kullankeltaista lehvää ja kohdissa 5―7 tarkoitetuilla virkamiehillä yksinkertaista kullankeltaista lehvää.

3 luku

Pelastusviranomaisen henkilökortti

6 §
Henkilökortin tietosisältö ja valmistaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortti on kuvalla varustettu kortti, josta ilmenevät henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike.

Pelastusviranomaisen henkilökortin valmistaa sisäasiainministeriön asettamat turvallisuusvaatimukset täyttävä toimittaja sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti.

7 §
Henkilökortin tilaaminen ja palauttaminen

Pelastusviranomaisen henkilökortin tilaamisesta henkilökortin käyttöön oikeutetulle vastaa alueen pelastusviranomaisten osalta pelastuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu pelastustoimen alueen ylin viranhaltija ja valtion pelastusviranomaisten osalta sisäasiainministeriön pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö.

Pelastusviranomaisen henkilökortti on palautettava virkatehtävien muuttuessa tai päättyessä asianomaisen toimintayksikön päällikölle, jonka on huolehdittava käytöstä poistuvan henkilökortin tuhoamisesta. Henkilökortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi asianomaisen toimintayksikön päällikölle.

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat ohjeet henkilökorttien tilaamisessa noudatettavasta menettelystä.

4 luku

Erinäisiä määräyksiä

8 §
Oikeus käyttää virkapukua ja virka-asema- tunnuksia

Tässä asetuksessa tarkoitettua virkapukua ja virkaa vastaavia virka-asematunnuksia ovat oikeutettuja käyttämään pelastusviranomaisten lisäksi alueen pelastustoimen ja Pelastusopiston määräämät niiden palveluksessa olevat virka- ja työsopimussuhteiset henkilöt. Virka-aseman on tällöin vastattava käytettäviä virka-asematunnuksia.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Mika Kättö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.