897/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 2000 luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen (346/2000) 3 § ja 13 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä 3 § on asetuksessa 712/2003, seuraavasti:

3 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon ja markkinoinnin valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, mukaan lukien kylvösiemenet ja taimiaineistot, tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot käyttäen apunaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään. Myös luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen tai taimiaineiston pakkaajan on kuuluttava tässä momentissa tarkoitettuun valvontaan.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa (361/1995) tarkoitetut valvontaviranomaiset. Luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen ja taimiaineiston markkinointia valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

13 §
Tarkastajat

Valtuutettu tarkastaja toimii tehtävässään virkamiehen vastuulla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Luonnonmukaisesti tuotettujen siementen ja taimien pakkaajat ja maahantuojat voivat hakea tässä asetuksessa tarkoitettuun valvontaan ennen asetuksen voimaantuloa.

Tuottaja tai pakkaaja saa myydä luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja taimia 30 päivään kesäkuuta 2004 saakka, vaikka ne eivät täytä valvontaviranomaisen tunnusnumerolle asetettuja vaatimuksia.

Muu kuin edellä mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004 sille toimitetut luonnonmukaisesti tuotetut siemenet ja taimet, vaikka ne eivät täytä valvontaviranomaisen tunnusnumerolle asetettuja vaatimuksia.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.