894/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallinnon suoritteiden maksuista 18 päivänä joulukuuta 2002 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1132/2002) 3 §:n 1 momentin 17 kohta ja liitteenä olevan maksutaulukon VIII osaa seuraavasti:

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


17) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen henkilökortille ja sirualusta; sekä


8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun.


Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

Liite

MAKSUTAULUKKO
VIII SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT

Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen henkilökortille

Henkilökortin varmenteet ja sirualusta 20 €/asiakirja


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.