858/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2003

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 20 §:n 2 momentti seuraavasti:

20 §
Siirtymäsäännökset

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Ilmailulaitokseen ja Metsähallitukseen sovelletaan aikaisempaa lakia 31 päivään joulukuuta 2004.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 37/2003
VaVM 11/2003
EV 24/2003

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.