852/2003

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2003

Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 394/2001, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruskorvaus suoritetaan merkittävistä ja kalliista lääkkeistä seuraavien sairauksien hoidossa edellyttäen, että erillisselvityksellä on osoitettu riittävä hoidollinen peruste ja että muut korvattavuuden edellytykset täyttyvät:

Lääke Sairaus
Kasvuhormoni Lasten vaikeat kasvuhäiriöt ja aikuisten vaikea kasvuhormonin puute erityisin käyttöaihein
Interferoni alfa Eräät kasvainsairaudet ja virusmaksatulehduksen muodot erityisin käyttöaihein
Interferoni beeta ja muut merkittävät ja kalliit MS-taudin hoidossa käytettävät lääkkeet Aaltoileva ja aaltoilevaan läheisesti rinnastettava MS-tauti erityisin käyttöaihein
Dornaasi alfa Kystiseen fibroosiin liittyvä vaikea keuhkosairaus erityisin käyttöaihein
Takrolimuusi- ja pimekrolimuusivoide ja muut merkittävät ja kalliit ihosairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet Eräät vaikeahoitoiset ihosairaudet erityisin käyttöaihein
Erytropoietiini ja darbepoetiini Eräät munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan liittyvät anemiat ja valmistautuminen eräisiin toimenpiteisiin erityisin käyttöaihein
Takriini, donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini ja muut merkittävät ja kalliit Alzheimerin taudin hoidossa käytettävät lääkkeet Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttava Alzheimerin tauti erityisin käyttöaihein
Paklitakseli, doketakseli ja muut merkittävät ja kalliit solunsalpaajat Eräät syöpäsairaudet erityisin käyttöaihein
Merkittävät ja kalliit erektiohäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet Vaikeasta perustaudista johtuva vaikea erektiohäiriö erityisin käyttöaihein
Naltreksoni Opiaattiriippuvuuden jälkitila ja alkoholiriippuvuus erityisin käyttöaihein
Orlistaatti, sibutramiini ja muut merkittävät ja kalliit liikalihavuuden hoidossa käytettävät lääkkeet Sairaalloinen liikalihavuus erityisin käyttöaihein
Etanersepti, infliksimabi ja muut merkittävät ja kalliit reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet Eräät reumasairaudet ja suolistotulehdukset erityisin käyttöaihein
Klopidogreeli Suuren veritulppavaaran aiheuttavat sairauden erityisin käyttöaihein
Imatinibi Eräät syöpäsairaudet erityisin käyttöaihein
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston 30 päivänä joulukuuta 2002 antama asetus (1333/2002) merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.