844/2003

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastusauton rakennetta, varusteita ja väriä.

Tätä asetusta sovelletaan sen lisäksi, mitä ajoneuvolaissa sekä muutoin sen nojalla säädetään pelastusauton rakenteesta ja varusteista.

2 §
Yleiset vaatimukset

Pelastusauton tulee olla rakenteeltaan ja varusteiltaan standardin SFS-EN 1846-2 tai vastaavien saman tasoisten muiden kansainvälisten standardien mukainen. Standardissa SFS-EN 1846-1 määritellään käsitteet.

Pelastusauton on oltava rakenteeltaan sellainen, että se toimii vähintään –25°C ja +35°C välisissä lämpötiloissa keskeytyksettä vähintään neljä tuntia.

3 §
Hinauslaitteet

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin pelastusauton alustan etu- ja takaosa on varustettava vetolenkillä tai vastaavalla. Lenkin ja sen kiinnityksen tulee kestää veto- ja puristusvoima, joka vastaa puolta auton kokonaismassasta.

4 §
Pelastusauton väri

Pelastusauton perusväri on punainen. Kori ja korin ovet ovat näkyviltä osiltaan punaiset. Perusvärin tulee olla punaisen värisävy RAL 3000 tai sitä kirkkaampaa.

Pelastusauton huomioväri on valkoinen. Huomiovärin tulee olla valkoisen värisävy RAL 9010 tai tätä vaaleampaa sävyä.

5 §
Liitännät

Ajoneuvolain mukaisen N3-luokan pelastusauton energialiitännät on sijoitettava kuljettajan astinlautaan, sen välittömään läheisyyteen tai auton vasempaan etukulmaan, sekä suojattava vaurioiden varalta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ensirekisteröitävien pelastusautojen tulee olla tämän asetuksen mukaiset.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä elokuuta 2001 annettu sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista (720/2001).

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut 98/48/EY, mukaisesti

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Pirjo Tomperi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.