843/2003

Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 9 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

9 luku

Kirkkoneuvosto

1 §

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa

1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä

2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Turussa 8 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma Arkkipiispa


Kari Ventä Kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.