816/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2003

Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Työministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta 13 päivänä syyskuuta 2000 annetun työministeriön asetuksen (803/2000) 2 § seuraavasti:

2 §
Korvaukset

Työntekijä on oikeutettu saamaan työnantajaltaan korvauksen merionnettomuudessa menettämästään henkilökohtaisesta omaisuudesta. Työntekijän on esitettävä työnantajalle luettelo menettämästään omaisuudesta.

Jollei muusta ole sovittu, työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta enintään 3 709 euroa.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada uutta hankintahintaa vastaava korvaus sellaisesta omaisuuden menetyksestä, jota hän käyttää työtehtäviensä suorittamiseen. Yli 7 416 euron arvoisesta omaisuudesta työntekijän on ilmoitettava työnantajalle etukäteen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2003

Työministeri
Tarja Filatov

Lainsäädäntöneuvos
Tarja Kröger

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.