811/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläinlääkäreiden toimituspalkkioista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1234/2001) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n H kohta, 4 §:n 2 momentti ja 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen 2 §:ää, 4 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 6 ja 7 §:ää sovelletaan myös lääninhallituksen poronlihan tarkastajaksi sekä poroteurastamon- ja -teurastuspaikan valvojaksi määräämälle eläinlääkärille valtion varoista maksettaviin palkkioihin ja korvauksiin. Palkkiot ja korvaukset maksaa lääninhallitus.

2 §

Toimituksista maksetaan palkkiota seuraavasti:

H. Poronlihan tarkastus sekä poroteurastamon ja teurastuspaikan valvonta / tunti 32,3
Tämän kohdan mukaiseen palkkioon oikeuttavaa aikaa on se aika, joka tarvitaan tarkastukseen ja valvontaan sekä niihin liittyviin toimenpiteisiin sekä matkustamiseen virantoimituspaikalta tai asunnolta tarkastuspaikalle ja takaisin. Tarkastettua ruhoa kohti palkkio on kuitenkin vähintään 1,35 euroa.
4 §

Poronlihan tarkastuksesta sekä poroteurastamon ja -teurastuspaikan valvonnasta maksetaan 2 §:n H kohdan mukainen palkkio 20 prosentilla korotettuna, jos toimitus suoritetaan kello 17.00 ja 22.00 välisenä aikana. Jos toimitus suoritetaan kello 22.00 ja 8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, korotus on 50 prosenttia.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.