808/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (459/2003) 5 §:n 5 momentti ja 7 §:n 1 momentti, seuraavasti:

5 §
Valtioneuvoston kanslian virkamiehet

EU-sihteeristön päälliköllä on EU-asioiden valtiosihteerin arvonimi ja EU-sihteeristön apulaispäälliköllä EU-asioiden alivaltiosihteerin arvonimi. Talousneuvoston pääsihteerillä on talousasioiden alivaltiosihteerin arvonimi.

7 §
Virkojen täyttäminen ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, ohjelmajohtajan, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään. EU-sihteeristön päällikön, EU-sihteeristön apulaispäällikön ja talousneuvoston pääsihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Pääministeri
Matti Vanhanen

Ylitarkastaja
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.