796/2003

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinperäisen aineksen keruusta jätevedestä siirtymäkaudella

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike n:o antopäivä voimaantulo
MMM:n asetus eläinperäisen aineksen keruusta jätevedestä siirtymäkaudella 12/EEO/2003 5.9.2003 11.9.2003

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1774/2002/EY (32002R1774); EYVL N:o L 273/1, 10.10.2002, s. 1
Komission asetus 808/2003/EY (32003R0808); EYVL N:o L 117, 13.5.2003, s. 1
Komission päätös 2003/334/EY (32003R0334); EYVL N:o L 118, 14.5.2003, s. 10

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2003

Osastopäällikkö
Matti Aho

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.