780/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §,

sellaisina kuin 1 § on osaksi asetuksissa 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001 ja 154/2002, 1112/2002 ja 181/2003 ja 2 § osaksi asetuksissa 382/2000, 125/2001, 489/2001, 999/2001 ja 1112/2002, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diabetes 1) aspartinsuliini
2) glargininsuliini tyypin 1 diabeteksen hoidossa
3) glibenklamidi
4) glimepiridi
5) glipitsidi
6) ihmisinsuliini
7) lisproinsuliini
8) metformiini
9) naudaninsuliini
10) sianinsuliini
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glaukooma 1) asetatsoliamidi
2) betaksololi, vain silmätipoissa
3) brimonidiini
4) brintsolamidi
5) diklofenamidi
6) dipivefriini
7) dortsolamidi
8) ekotiopaatti
9) karbakoli
10) latanoprosti
11) pilokarpiini
12) timololi, vain silmätipoissa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 1) kaliumkloridi
2) natriumkloridi
3) penisillamiini
4) sinkki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yleinen erytrodermia 1) asitretiini
2) beetametasoni
3) deksametasoni
4) hydrokortisoni
5) metotreksaatti
6) metyyliprednisoloni
7) prednisoloni
8) prednisoni
9) siklosporiini
10) triamsinoloni
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 1) atsatiopriini
2) auranofiini
3) aurotiomalaatti
4) beetametasoni
5) deflatsakorti
6) deksametasoni
7) fluorometoloni
8) hydrokortisoni
9) hydroksiklorokiini
10) klorambusiili
11) klorokiini
12) leflunomidi
13) metotreksaatti
14) metyyliprednisoloni
15) penisillamiini
16) prednisoloni
17) prednisoni
18) siklosporiini
19) sulfasalatsiini
20) syklofosfamidi
21) triamsinoloni
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krooninen verenpainetauti 1) amiloridi
2) amlodipiini
3) asebutololi
4) atenololi
5) betaksololi
6) bisoprololi
7) bumetanidi
8) dihydralatsiini
9) diltiatseemi
10) enalapriili
11) eprosartaani
12) felodipiini
13) furosemidi
14) hydroklooritiatsidi
15) imidapriili
16) indapamidi
17) isradipiini
18) kalium
19) kandesartaani
20) kanrenoaatti
21) kaptopriili
22) karvediloli
23) kinapriili
24) klonidiini
25) labetaloli
26) lerkanidipiini
27) lisinopriili
28) losartaani
29) metolatsoni
30) metoprololi
31) metyraponi
32) metyylidopa
33) minoksidiili
34) nifedipiini
35) nilvadipiini
36) nisoldipiini
37) perindopriili
38) pindololi
39) pratsosiini
40) propranololi
41) ramipriili
42) seliprololi
43) sotaloli
44) spironolaktoni
45) telmisartaani
46) timololi
47) trandolapriili
48) triamtereeni
49) trikloorimetiatsidi
50) valsartaani
51) verapamiili
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Minna Levander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.