777/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta klormekvatin, lambda-syhalotriinin, kresoksiimimetyylin, atsoksistrobiinin ja eräiden ditiokarbamaattien jäämien enimmäismäärien osalta 11 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/69/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2003.

Komission direktiivi 2003/69/EY (32003L0069); EYVL N:o L 175, 15.7.2003, s. 37

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.