775/2003

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tunisissa 4 päivänä lokakuuta 2001 Suomen tasavallan hallituksen ja Tunisian tasavallan hallituksen välillä tehty, eduskunnan 24 päivänä huhtikuuta 2002 hyväksymä ja tasavallan presidentin 5 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä elokuuta 2003, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 4 päivänä syyskuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2002 annettu laki (473/2002) tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 2003.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 2003.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 52/2003)

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.