768/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

lisätään raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 24 päivänä elokuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (766/2000) 1 §:n 2 momenttiin uusi 4 a kohta sellaisena kuin se on osaksi valtioneuvoston asetuksessa (1263/2002) seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta:


4 a) moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (767/2003) tarkoitettuun liikkuvissa työkoneissa käytettävään moottoripolttoöljyyn.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2003/17/EY, EUVL N:o L 76, 22.3.2003, s. 10

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.