760/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1252/2002) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän pituus

1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvoyhdistelmälle, jonka pituus on enintään:

a) puoliperävaunuyhdistelmän 16,50 metriä, jolloin mitta vetotapin pystyakselista puoliperävaunun perään ei saa ylittää 12,00 metriä eikä mitta puoliperävaunun vetotapin pystyakselista perävaunun akseliin tai telin keskikohtaan 8,15 metriä;

b) puoliperävaunuyhdistelmän 17,00 metriä kuljetettaessa ulkomaille vietävää tai sieltä tuotavaa tyhjää tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattua yli 12,30 metriä pitkää merikuljetukseen suunniteltua konttia, ilman kuormaa kuitenkin a kohdan mukaisesti;

c) varsinaisen perävaunuyhdistelmän 22,00 metriä;

d) keskiakseliperävaunuyhdistelmän 18,75 metriä, josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa enintään 15,65 metriä ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän enintään 16,40 metriä;

e) keskiakseliperävaunuyhdistelmän autojen kuljetuksessa kuitenkin 19,35 metriä, ilman kuormaa kuitenkin enintään 18,75 metriä.

2. Jos kuitenkin kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisen yhdistelmän vetoautossa, mahdollisessa apuvaunussa ja perävaunuissa kaikissa on lukkiutumattomat jarrut ja yhdistelmän vetolaitteet täyttävät direktiivin 94/20/EY vaatimukset, poikkeus voidaan myöntää perävaunuyhdistelmälle, jonka pituus on enintään 24,00 metriä; tällaisessa yhdistelmässä vetävään kuorma-autoon on kytketty:

a) kaksi- tai useampiakselinen varsinainen perävaunu;

b) apuvaunu ja siihen kytketty puoliperävaunu; tai

c) puoliperävaunu ja siihen kytketty keskiakseliperävaunu.

3. Jos ajoneuvoyhdistelmälle myönnetään 1 momentin c kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu yhdistelmäpituutta koskeva poikkeus, voidaan samalla myöntää poikkeus sallitusta perävaunupituudesta.

4 §
Ajoneuvon leveys ja korkeus

1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka leveys on enintään 2,60 metriä.

2. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka korkeus on enintään 4,20 metriä.Ulkomaille vietävän tai sieltä tuotavan tyhjän tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormatun yli 2,80 metriä korkean, merikuljetukseen suunnitellun kontin kuljetuksessa voidaan poikkeus myöntää enintään 4,30 metrin korkeudelle. Ajoneuvojen kuljetuksessa voidaan poikkeus myöntää enintään 4,40 metrin korkeudelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Yli-insinööri
Esko Kärki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.