757/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/1967) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 22 päivänä toukokuuta 2003 hyväksymästä päätöslauselmasta 1483(2003) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi noudatetaan neuvoston tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) 2465/1996 kumoamisesta antaman asetuksen (EY) N:o 1210/2003 lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 661(1990) perustetun komitean nimeämien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, elinten tai yhteisöjen varat tulee siirtää Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1483(2003) perustettuun, Irakin keskuspankin hallinnoimaan Irakin kehitysrahastoon.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske varoja, jotka ovat ennen 22 päivänä toukokuuta 2003 syntyneen panttioikeuden tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman päätöksen kohteena.

3 §

Tämän asetuksen rikkomisesta on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4 §:ssä säädetään.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 2003.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Vt. ulkoasiainministeri, Pääministeri
Matti Vanhanen

Lähetystöneuvos
Marja Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.