710/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 21 päivänä marraskuuta 2001 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1027/2001) 3 §:n 1 momentin ja asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 12 §:n, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1277/2002, seuraavasti:

3 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen;

2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen käsitteleminen;

3) säätiön lupa- ja suostumusasiat;

4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen säätiörekisteristä ja yhdistysrekisteristä;

5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoitusasiat, ennakkotarkastusasiat sekä hakemusasiat; ja

6) uskonnollisen yhdyskunnan perustamis- ja muutosilmoitusasiat, ennakkotarkastusasiat sekä rekisteröityjen paikallisyhteisöjen ja seurakuntien perustamis- ja muutosilmoitusasiat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2003

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.