697/2003

Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2003

Laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tämän lain mukaan suoritetaan korvausta henkilölle sairauden johdosta, joka on aiheutunut vuosina 1939―1945 Neuvostoliiton partisaaniosastojen tai muiden vastaavien aseellisten erikoisjoukkojen hyökkäyksestä, jos sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy mainitun hyökkäyksen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen.

Korvausta ei saa kuitenkaan henkilö, joka saa korvausta tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetusta sairaudesta sotilasvammalain (404/1948) nojalla.

2 §
Korvauksen määrä

Korvausta suoritetaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle kertakorvauksena 1 500 euroa.

3 §
Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Korvaushakemus on toimitettava Valtiokonttorille viimeistään vuoden 2004 elokuun loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei tutkita.

Korvaushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto 1 §:n 1 momentissa mainitusta sairaudesta. Lääkärinlausunnon hankkimisesta ei suoriteta korvausta tämän lain nojalla.

Valtiokonttori myöntää ja maksaa tämän lain mukaiset korvaukset.

4 §
Muutoksenhaku

Valtiokonttorin tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä saa valittaa vakuutusoikeuteen. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja sai päätöksestä tiedon.

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 16/2003
StVM 4/2003
EV 11/2003

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.