694/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus tiettyjä atsoväriaineita ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 § nojalla, sellaisena kuin 43 §:n 1 momentti on laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992, sekä 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 539/1993:

1 §

Tällä asetuksella kielletään

1) liitteen 1 kohdan 1 mukaisesti liitteessä 2 mainittujen aromaattisia amiineja vapauttavien atsovärien käyttö tekstiili- ja nahkatuotteissa sekä

2) liitteen 1 kohdan 3 mukaisesti liitteessä 3 mainitun atsovärin markkinoille luovuttaminen ja käyttö tekstiili- ja nahkatuotteiden värjäämiseen.

Tekstiili- ja nahkatuotteita saa kuitenkin luovuttaa markkinoille liitteen 1 kohdassa 2 mainituin ehdoin.

Asetusta ei sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön ja analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

2 §

Tämän asetuksen noudattamista valvovat kemikaalilain ja tuoteturvallisuuslain valvontaviranomaiset omilla toimialoillaan.

Tämän asetuksen edellyttämät testit tulee tehdä Suomen Standardisoimisliiton vahvistamien standardien, kuten SFS-EN standardien mukaisesti tai muiden luotettavaksi tiedettyjen testimenetelmien mukaisesti.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämän asetuksen liitteen 1 kohtia 1 ja 2 tulee soveltaa 11 päivänä syyskuuta 2003 alkaen.

Tämän asetuksen liitteen 1 kohtaa 3 tulee soveltaa 30 päivänä kesäkuuta 2004 alkaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/61/EY, EYVL N:o L 243, 11.9.2002, s. 15
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/3/EY, EYVL N:o L 4, 9.1.2003, s. 12

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.