682/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/1961) 2, 7, ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 17, 20, 21, 29, 32 a ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksissa 304/1974, 951/1986 ja 138/2000, 11 § asetuksessa 1131/1988, 12 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 951/1986, 16 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 188/1981, 17 § asetuksessa 476/1977, 20 ja 21 § asetuksessa 163/1985, 29 ja 33 § asetuksessa 689/1973 sekä 32 a § asetuksissa 194/1984 ja 382/1988.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Asetusta sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.