674/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 36 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 36 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1246/2002, seuraavasti:

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, L-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla sekä auton, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvessä myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta;

c) ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä mainittujen edustustojen ja niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan ajoneuvon rekisterikilvessä kirjain C ja enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

f) ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on otettu käyttöön ennen vuotta 1972; Ajoneuvohallintokeskuksen antamia erityisesti museoajoneuvolle tarkoitettuja rekisterikilpiä ei anneta muille kuin museoajoneuvoiksi rekisteröidyille ajoneuvoille.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.