666/2003

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta 6 päivänä syyskuuta 2002 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (780/2002) 1 §, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi seuraavasti:

1 §
Vastaavan hoitajan koulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaavan hoitajan koulutus koostuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon kolmen osan laajuisesta opetuskokonaisuudesta. Kaikille koulutettaville pakollisia osia ovat vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteita sekä turvallisuuslainsäädäntöä käsittelevät osat taikka näitä sisällöllisesti vastaavat osat. Koulutettavan tulee lisäksi suorittaa valintansa mukaan kolmantena osana yksi turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon muu osa.

4 §
Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksen järjestäminen

Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksen järjestäjänä voi toimia se, jonka kanssa turvallisuusalan tutkintotoimikunta on tehnyt sopimuksen vartijan ammattitutkintoon tai turvallisuusvalvojan perustutkintoon sisältyvien kaikkien tutkinnon osien suorittamiseen liittyvien näyttötutkintojen järjestämisestä sekä se, jolle opetusministeriö on myöntänyt luvan järjestää turvallisuusalan perustutkintokoulutusta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta vuonna 2003.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö
Janne Kerkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.