663/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ulkoasiainministeriöstä 15 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (349/2003) 1 § seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Ulkoasiainministeriön tehtäviä ovat:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittaminen muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille;

3) rauhanturvaaminen, sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta siltä osin kuin ne kuuluvat ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan;

4) monenkeskiseen asevalvontaan ja aseidenriisuntaan liittyvät tehtävät;

5) kansainväliset ihmisoikeusasiat;

6) Euroopan yhteisön kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä muut kauppapoliittiset asiat;

7) kaupallis-taloudelliset kansainväliset suhteet, viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta;

8) markkinoille pääsy, kaupan esteet, tuontisuoja ja polkumyynti;

9) kehityspolitiikan ja -yhteistyön valmistelu ja toimeenpano;

10) Kansainvälistä kehitysjärjestöä ja kehityskysymyksiä Maailmanpankkiryhmässä sekä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmiä, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Kansainvälistä maatalouden kehittämisrahastoa sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia koskevat asiat;

11) humanitaarinen apu;

12) lähialueyhteistyö;

13) pohjoismaisen yhteistyön yhteensovittaminen;

14) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat ministeriön toimialalla ja asioissa, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan, sekä valtiosopimusten voimaansaattamista koskevan lainvalmistelun kehittäminen;

15) valtiosopimusten rekisteröintiä ja tallettamista koskevat asiat sekä muut valtiosopimusoikeudesta johtuvat tehtävät;

16) kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja muut kansainvälistä oikeutta koskevat asiat;

17) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ulkomailla, ulkomaanedustustojen konsulipalvelut sekä edustustojen ohjaus muissa viranomaistehtävissä;

18) diplomaatti- ja virkapassit;

19) Suomen edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä sekä muut tällaisia elimiä koskevat asiat;

20) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

21) Suomen diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot vieraissa valtioissa, edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä muu ulkomaanedustus;

22) kansainvälisiä järjestöjä, laitoksia ja muita yhteenliittymiä koskevat asiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

23) valtionpäämies-, pääministeri- ja ulkoministerivierailut, kansainvälistä protokollaa koskevat asiat sekä valtiolliset juhlatilaisuudet;

24) vieraiden valtioiden diplomaattinen ja konsuliedustus sekä kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa; ja

25) kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet ministeriön toimialalla sekä Suomen tunnetuksi tekeminen.

Lisäksi ulkoasiainministeriön tehtäviin kuuluu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:tä koskevien asioiden valmisteleminen.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.