633/2003

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen komission direktiivit:

1) neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annettu direktiivi 2003/60/EY ja

2) neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta heksakonatsolin, klofentetsiinin, myklobutaniilin ja prokloratsin jäämien enimmäismäärien osalta 20 päivänä kesäkuuta 2003 annettu direktiivi 2003/62/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission direktiivit 2003/60/EY (32003L0060); EYVL N:o L 155, s. 15 ja 2003/62/EY (32003L0062); EYVL N:o L 154, s. 70

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.