631/2003

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä 9 päivänä toukokuuta 2003 tehty yhteistyöpöytäkirja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE), jonka eduskunta on hyväksynyt 11 päivänä kesäkuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 13 päivänä kesäkuuta 2003 ja jonka voimaantulosta on sovittu noottienvaihdolla 13 päivänä kesäkuuta 2003, on voimassa 13 päivästä kesäkuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 13 päivänä kesäkuuta 2003 annettu laki (548/2003) tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2003.

3 §

Yhteistyöpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2003.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 47/2003)
(Pöytäkirjan liitteet D, E ja G ovat nähtävinä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeriPääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.